Flora şi fauna

Zona este habitat al pădurilor de foioase, care se găsesc în zonele deluroase, până lângă munți. Etajul se subdivide în câteva subetaje.

Predomină pădurea de fag, în asociație cu aninul (Alnus incana), mesteacănul, paltinul (Acer pseudoplatanus), ulmul și cu arbuștii, (alunul, tulchin, soc negru și roșu), care în general apar în arealele despădurite și lipsesc complet în interiorul pădurii de fag. În zonele defrișate recent se dezvoltă asociații cu părușcă, fragi, zmeură, mure. Treptat ele sunt înlocuite de păduri de tranziție cu specii iubitoare de lumină (plopi, salcii, mesteceni), iar intr-o fază inaintată de refacere a padurii, de către fagi.
Zonei subcarpatice îi corespunde padurea de gorun dar nu lipsește nici fagul, în special în zonele înalte sau în locurile umbroase. În asociație cu aceste doua specii cresc mesteacănul, plopul și arinul. Arbuștii (cătina, jneapănul) se îmbină cu plantele ierboase (festuca, bărboasa, firuța, mojdreanul, scumpia, liliacul).Până la 500 m găsim: frasin, ulm, tei, salcâm.

Până în anul 1998, existau la nivelul comunei posibilități de achiziționare și prelucrare a fructelor și posibilități de prelucrare locală a produselor lactate. Din anul 1992 prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere prelucrarea lemnului a cunoscut un nivel ascedent ceea ce a dus la o creștere a veniturilor populației.
Fauna locală include majoritatea speciilor de animale sălbatice, de cerbi, căpriori, urși bruni, lupi, râsi mistreți, pisici salbatice, aceste specii fiind un simbol al vieții sălbatice și al habitatelor naturale, care pot fi folosite pentru a repopula alte zone din Europa care au cunoscut un regres al acestor specii. Efectivul de animale domestice este compus din bovine, caprine, porcine, păsări, stupi de albine și cabaline.
Zona include toate speciile de plante care apar și cresc spontan, inclusiv speciile care se multiplica artificial, caracteristice diferitelor regiuni bio-geografice.
Agricultura comunei este reprezentată prin creșterea animalelor și cultivarea pământului, pomicultura.

Text preluat din “Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Valea Salciei, judeţul Buzău pentru perioada 2014-2020”

Comments are closed.