Cultură şi învăţământ

Învățământ
Numarul instituțiilor de învățământ din localitate a înregistrat o evoluție descendentă în perioada 1999-2004, astfel încât datorită micșorării numărului de copii au fost desființate două școli din satele componente, concentrându-se toți elevii la școala de centru. Comparativ cu anii școlari anteriori s-a constat o alternanță al numărului de elevi fiind ani școlari care au prezentat o creștere a numărului cit și ani care au prezentat o scădere. Din totalul elevilor la clasele terminale s-a observat o scădere a celor care frecventează un nivel superior. Numarul cadrelor didactice din invatamantul primar este 3 si al celor din invatamantul gimnazial 5. În comuna există o școală cu clasele I-VIII în care sunt înscriși 64 de elevi și o gradiniță cu program normal unde sunt înscrisi 26 preșcolari. In unitatile de invatamant se regasesc 8 calculatoare si 1 server pentru accesul la internet.
În comuna Valea Salciei funcţionează o şcoală gimnazială si o grădiniţa cu program normal.
În prezent există 8 de cadre didactice care activează în aceste unităţi de învăţământ care participă la educarea celor 64 de elevi înscriși.

Cultură
La nivel local se găsește un cămin cultural.
În cadrul căminelor culturale se organizează ansambluluri folclorice, evenimente culturale și alte activită importate pentru comunitatea Valea Salciei.
Se doreşte reabilitarea căminului cultural din și dotarea acestuia cu mobilier corespunzător activităţilor cultural-artistice.
Comuna mai deţine şi o bibliotecă comunală şi se doreşte ca proiect 2014 – 2020 atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărţi din bibliotecă. Introducerea sistemului „E- Biblioteca” si Biblionet pentru a oferi acces nelimitat în mediul online la volumul de carte din biblioteca comunală ṣi judeţeană tuturor celor interesaţi de lectură.
Se urmărește consolidarea ṣi modernizarea Bibliotecii Comunale, atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărţi din biblioteca comunala si amenajarea unui teren multifuncţional prevăzut cu vestiare, bănci de rezervă, bănci pentru public în cadrul comunei.

Text preluat din “Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Valea Salciei, judeţul Buzău pentru perioada 2014-2020”

Comments are closed.