Aparatul de specialitate

Demnitari:
MUȘAT Marian – Primar
GAVRILĂ Dorin – Viceprimar

Primaria:
 GHIZUROIU Gheorghe – Secretar comună

Compartiment juridic, relatii publice, registru agricol, fond funciar, stare civila,
resurse umane, urbanism, amenajarea teritoriului si achizitii publice
MUȘAT Ion

Compartiment asistenta sociala
MIRCEA Veronica Geanina

Compartiment financiar-contabil, impozite, taxe locale, salarizare,
proiecte de dezvoltare economica, arhiva si bliblioteca
UNTEA Marius
MIRCEA Gheorghe
SURUGIU Culita

Serviciul public de alimentare cu apa
PLATON Ion

Comments are closed.