Cadrul natural şi clima

Cadrul natural
Comuna Valea Salciei se află într-o zona predominant agricolă, situată în zona montană cu un relief predominat de dealuri subcarpatice si depresiuni și face parte din comunele montane ale judetului Buzău. Dealurile au crestele paralele fiind despărţite de depresiuni adanci brăzdate de albia râurilor ce le traversează.

Clima
Clima României este influenţată de poziţia pe glob (străbătută de paralela de 45°lat.N), precum şi de poziţia sa geografică pe continent. Aceste particularităţi conferă climei din România un caracter temperat continental.
Clima este temperat continentală de tranzicție cu tendințe de seceta, în Valea Salciei precipitațiile medii anuale fiind de 500l/mp/an. Temperatura medie anuală este de 8,8° C. Cea mai uscată lună este martie cu 31 de mm. Diferența de precipitații dintre cea mai uscată și cea mai ploioasă lună este de 54 mm. Temperaturile medii variază pe tot parcursul anului, la 23,3 ° C. Modificarea condițiilor climatice regionale și locale va influența ecosistemele, așezările umane și infrastructura. Modificările preconizate de temperatură și precipitații pot duce la modificarea perioadelor de vegetație și la deplasarea liniilor de demarcație dintre păduri și pajiști.
Cunoaşterea potenţialului climatic al zonei ajută la stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru corectarea neajunsurilor provocate de factorii climatici în anumite perioade, ca de exemplu irigarea culturilor, sau măsuri de desecare a unor terenuri, cultivarea seminţelor selecţionate, cât şi aplicarea măsurilor agrotehnice la timpul potrivit.

Text preluat din “Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Valea Salciei, judeţul Buzău pentru perioada 2014-2020”

 

Comments are closed.