Dispoziţii ale primarului

TitleContentDate
Dispozitia 46/2023privind incetarea raportului de serviciu d-lui Musat Ion, referent, grad principal in cadrul Compartimentului administratie publica locala, juridic, registru agricol, urbanism2023/08/302023-08-30 15:16:51
Dispozitia 44/2023privind aprobarea Procedurilor Operationale si de Sistem elaborate la nivelul UAT-comuna Valea Salciei,judetul Buzau2023/07/272023-07-27 21:05:00
Dispozitia 43/2023privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor si vulenrabilitatilor de coruptie la nivelul Primariei comunei Valea Salciei2023/07/272023-07-27 21:04:00
Dispozitia 42/2023privind numirea Grupului de lucru care sa implementeze metodologia de evaluarea riscurilor de coruptie2023/07/272023-07-27 21:03:00
Dispozitia 41/2023privind desemnarea responsabilului pentru evaluarea incidentelor de integritate la nivelul primariei comunei Valea Salciei2023/07/272023-07-27 21:02:00
Dispozitia 40/2023privind constituirea Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlul gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice2023/07/272023-07-27 21:01:00
Dispozitia 33/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Sef serviciu in cadrul „CONSILIUL LOCALA VALEA SALCIEI-SERVICIUL SALUBRIZARE”2021/07/232021-07-23 21:33:00
Dispozitia 32/2021privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara din luna iulie 20212021/07/142021-07-14 21:32:00
Dispozitia 31/2021privind incetarea raportului de serviciu al d-rei Popescu Lavinia-Valentina,consilier achizitii publice,clasa I,grad debutant prin demisie2021/07/052021-07-05 21:31:00
Dispozitia 30/2021privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara din luna iunie 20212021/06/182021-06-18 21:30:00
Dispozitia 29/2021privind acordarea indemnizatiei numitei Cringasu Eugenia,persoana cu handicap grav2021/05/312021-05-31 21:29:00
Dispozitia 28/2021privind incetarea platii indemnizatiei persoanei cu handicap grav Rosu Dobra2021/05/312021-05-31 21:28:00
Dispozitia 27/2021Privind numirea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a d-rei Popescu Lavinia-Valentina,consilier achizitii publice,clasa I,grad profesional debutant2021/05/312021-05-31 21:27:00
Dispozitia 26/2021privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara din luna mai 20212021/05/212021-05-21 21:26:00
Dispozitia 25/2021privind constituirea comisiei de preselectie a operatorilor economici inscrisi la licitatia de masa lemnoasa pe picior din fondul forestier proprietate privata a comunei Valea Salciei2021/05/182021-05-18 21:25:00
Dispozitia 24/2021Privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de rectrutare din 21 mai 20212021/04/162021-04-16 21:24:00
Dispozitia 23/2021Privind acordarea ajutorului social d-lui Pana Stefan din comuna Valea salciei,judetul Buzau2021/04/162021-04-16 21:23:00
Dispozitia 22/2021privind incadrarea cu contract de munca pe perioada nedeterminata a domnului Untea Viorel2021/04/152021-04-15 21:22:00
Dispozitia 21/2021Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau in sedinta ordinara din luna aprilie 20212021/04/062021-04-06 21:21:00
Dispozitia 20/2021Privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de rectrutare din 14 aprilie 20212021/03/252021-03-25 21:20:00
Dispozitia 19/2021Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau in sedinta ordinara din luna martie 20212021/03/252021-03-25 21:19:00
Dispozitia 18/2021Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui PIRON dumitru cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/03/182021-03-18 21:18:00
Dispozitia 17/2021Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Piron Dumitru cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/03/182021-03-18 21:17:00
Dispozitia 16/2021Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Sontica Sorinel cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/03/182021-03-18 21:16:00
Dispozitia 15/2021Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Untea Bogdanus cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/03/182021-03-18 21:15:00
Dispozitia 14/2021Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Apostol Ion-Alexe cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/03/182021-03-18 21:14:00
Dispozitia 13/2021Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-nei Rosu Alina Madalina cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/03/182021-03-18 21:13:00
Dispozitia 12/2021Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Alixandrica Ionel cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/03/182021-03-18 21:12:00
Dispozitia 11/2021Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Cucu Gabriel cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/03/182021-03-18 21:11:00
Dispozitia 10/2021Privind incetarea reptului la ajutor social d-lui Ostret Stanciu din comuna Valea salciei,judetul Buzau2021/03/122021-03-12 21:10:00
Dispozitia 9/2021Privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitie „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 123 IN COMUNA VALEA SALCIEI,JUDETUL BUZAU”2021/03/122021-03-12 21:09:00
Dispozitia 8/2021Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Fetic Mircea din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/02/262021-02-26 21:08:00
Dispozitia 7/2021Privind incetarea platii ajutorului social familiei d-lui Alixandrica Marian din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/02/262021-02-26 21:07:00
Dispozitia 6/2021Privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitie „CONSOLIDARE SI REFACERE DIGURI DE APARARE MAL PE PARAUL CALNAU PENTRU SUSTINEREA TERASAMENTULUI DRUMULUI COMUNAL DC 121,COMUNA VALEA SALCIEI,JUDETUL BUZAU” IN REGIM DE URGENTA2021/02/172021-02-17 21:06:00
Dispozitia 5/2021Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau in sedinta ordinara din luna februarie 20212021/02/122021-02-12 21:05:00
Dispozitia 4/2021Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau in sedinta ordinara din luna ianuarie 20212021/01/222021-01-22 21:04:00
Dispozitia 3/2021privind incetarea ajutorului social familiei Stanciu Danut- Gigel din comuna Valea salciei,judetul Buzau2021/01/182021-01-18 21:03:00
Dispozitia 2/2021privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru d-nul Stanciu Danut-Gigel2021/01/182021-01-18 21:02:00
Dispozitia 1/2021Privind desemnarea d-lui Untea Marius,inspector de specialitate din carul aparatului de specialitate al primarului pentru a reprezenta „CONSILIUL LOCAL-SERVICIUL SALUBRIZARE” in fata tuturor institutiilor publice2021/01/182021-01-18 21:01:00
Dispozitia 65/2020Privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara din luna decembrie 20202020/12/112020-12-11 22:00:00
Dispozitia 64/2020Privind acordarea ajutorului social d-nei Crangasu Floarea din comuna Valea salciei,judetul Buzau2020/12/112020-12-11 21:59:00
Dispozitia 63/2020Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) d-nei Rosu Alina Mariana2020/12/112020-12-11 21:58:00
Dispozitia 62/2020Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) d-lui Alixandrica Ionel2020/12/112020-12-11 21:57:00
Dispozitia 61/2020Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) d-lui Cucu Gabriel2020/12/112020-12-11 21:56:00
Dispozitia 60/2020Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) d-lui Apostol Ion-Alexe2020/12/112020-12-11 21:55:00
Dispozitia 59/2020Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) d-luI Ghizuroiu Tony Florinel2020/12/112020-12-11 21:54:00
Dispozitia 58/2020Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) d-lui Piron Dumitru2020/12/112020-12-11 21:53:00
Dispozitia 57/2020Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) d-lui Sontica Sorinel2020/12/112020-12-11 21:52:00
Dispozitia 56/2020Privind acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) d-lui Untea Bogdanus2020/12/112020-12-11 21:51:00
Dispozitia 55/2020Privind acordarea indemnizatiei numnitei Bagenac Zenofia persoana cu handicap grav2020/12/072020-12-07 21:50:00
Dispozitia 54/2020Privind incetarea platii indemnizatiei persoanei cu handicap grav Platon Ioana2020/12/072020-12-07 21:49:00
Dispozitia 53/2020Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei biciin Ioana-Izabela2020/12/072020-12-07 21:48:00
Dispozitia 52/2020Privind modificarea cuantumului alocatiei entru sustinerea familiei pentru d-na State Angelica2020/12/072020-12-07 21:47:00
Dispozitia 51/2020Privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter stare civila2020/11/242020-11-24 21:46:00
Dispozitia 50/2020Privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara din luna noiembrie 20202020/11/202020-11-20 21:45:00
Dispozitia 49/2020Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili poetrolieri persoanelor.familiilor cu venituri reduse altele decat cele beneficiare de ajutor social2020/11/202020-11-20 21:44:00
Dispozitia 48/2020Privind stabilire atributiilor viceprimarului comunei Valea Salciei,judetul Buzau2020/11/202020-11-20 21:43:00
Dispozitia 47/2020Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijonirea activitatii biroului electoral al sectiei de votare Senatului si a Cemerei Deputatilor din anul 20202020/11/202020-11-20 21:42:00
Dispozitia 46/2020Privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta extraordinara din data de 11 noiembrie 20202020/11/092020-11-09 21:41:00
Dispozitia 45/2020Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui Alixandrica Marian2020/10/292020-10-29 21:40:00
Dispozitia 44/2020Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui Biciin Danut2020/10/292020-10-29 21:39:00
Dispozitia 43/2020Privind astabilirea locurilor de afisaj electoral pentru desfasurarea alegerilor pentru alegerea Senatului si a Cemerei Deputatilor din anul 20202020/10/292020-10-29 21:38:00
Dispozitia 42/2020Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru d-na Dumitrache Mihaela2020/10/262020-10-26 21:37:00
Dispozitia 41/2020Privind incetarea ajutorului social d-lui Crangasu Vasile2020/09/302020-09-30 21:36:00
Dispozitia 40/2020privind acordarea ajutorului social d-lui Fetic Mircea din comuna Valea salciei,judetul Buzau2020/09/302020-09-30 21:35:00
Dispozitia 39/2020Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Basceanu Silviu-Manuiel2020/09/302020-09-30 21:34:00
Dispozitia 38/2020Privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara din luna octombrie 20202020/09/252020-09-25 21:33:00
Dispozitia 37/2020privind aprobarea listelor de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic copiilor defavorizati2020/09/112020-09-11 21:32:00
Dispozitia 36/2020Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna septembrie 20202020/09/042020-09-04 21:31:00
Dispozitia 35/2020privind prelungirea raportului de serviciu d-lui Musat Ion in functia publicade executie de referent,clada III,grad profesional superior2020/08/312020-08-31 21:30:00
Dispozitia 34/2020Privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 20202020/08/252020-08-25 21:29:00
Dispozitia 33/2020Privind aprobarea listei suplimentare cu persoanele vulnerabile altele decat cele beneficiare ale H.G nr.784/20182020/08/252020-08-25 21:28:00
Dispozitia 32/2020Privind revocarea Dispozitiei nr.31/20202020/08/252020-08-25 21:27:00
Dispozitia 31/2020Privind incetarea raportului de serviciu d-lui Musat Ion,referent superior2020/08/242020-08-24 21:26:00
Dispozitia 30/2020Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna august 20202020/08/212020-08-21 21:25:00
Dispozitia 29/2020Privind desemnareapersonalului tehnic auxiliar al BEC 81 Valea Salciei2020/08/102020-08-10 21:24:00
Dispozitia 28/2020Privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si de interese2020/08/062020-08-06 21:23:00
Dispozitia 27/2020Privind numirea domnului Untea Marius consilier de etica”2020/08/062020-08-06 21:22:00
Dispozitia 26/2020Privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr.52/2003 si a legii nr.544/20012020/08/062020-08-06 21:21:00
Dispozitia 25/2020Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna iulie 20202020/07/162020-07-16 21:20:00
Dispozitia 24/2020Privind constituirea Comisiei comunale pentru efectuarea recensamantului populatiei si locuintelor din anul 20212020/06/292020-06-29 21:19:00
Dispozitia 23/2020Privind desemnarea d-lui Ghizuroiu Gheorghe,secretar general,in calitate de responsabil legal de proiect la investitia”Modernizare strazi in comuna Valea Salciei,judetul Buzau”2020/06/292020-06-29 21:18:00
Dispozitia 22/2020Privind incetarea platii ajutorului social d-lui Negoita Ion din comuna Valea Salciei,judetul Buzau,in baza Legii nr.416/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare2020/06/242020-06-24 21:17:00
Dispozitia 21/2020Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna iunie 20202020/06/242020-06-24 21:16:00
Dispozitia 20/2020Privind modificarea cuantumului ajutorului social faliliei d-lui Biciin Danut2020/05/272020-05-27 21:15:00
Dispozitia 19/2020Privind constrituirea Comisiei pentru receptia lucrarilor la investitia”Modernizare drumuri de interes local in comuna Valea Salciei,judetul Buzau”2020/05/152020-05-15 21:14:00
Dispozitia 18/2020Privind constituirea comisiei comunale pentru efectuarea recensamantului general agricol la nivelul U.A.T Valea Salciei,judetul Buzau2020/05/152020-05-15 21:13:00
Dispozitia 17/2020Privind aprobarea listei suplimentare cu persoanele vulnerabile altele decat cele beneficiare ale H.G nr.784/2018 carora li se vor distribui produse de igiena2020/05/142020-05-14 21:12:00
Dispozitia 16/2020Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna mai 20202020/05/082020-05-08 21:11:00
Dispozitia 15/2020Privind amodificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru d-na Alixandrica Violeta2020/04/232020-04-23 21:10:00
Dispozitia 14/2020Privind incetarea ajutorului social d-nei Tutui Oprina dinc comuna Valea salciei,judetul Buzau2020/04/032020-04-03 21:09:00
Dispozitia 13/2020Privind incetarea platii indemnizatiei persoanei cu handicap grav Agapie Aurel2020/03/242020-03-24 21:08:00
Dispozitia 12/2020Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna martie 20202020/03/242020-03-24 21:07:00
Dispozitia 11/2020Privind acordarea sumei de 500 lei d-lui Tutui Toader pentru acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate cu inmormantarea numitei Tutui Oprina2020/03/242020-03-24 21:06:00
Dispozitia 10/2020Privind delegarea calitatii de reprezentant in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Progaz Buzau 2020″2020/03/042020-03-04 21:05:00
Dispozitia 9/2020Privind acordarea ajutorului social d-lui Ostreţ Stanciu din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2020/02/252020-02-25 21:04:00
Dispozitia 8/2020Privind acordarea ajutorului social familiei d-lui Biciin Viorel din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2020/02/252020-02-25 21:03:00
Dispozitia 7/2020Privind convocarea consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau in sedinta ordinara din luna februarie 20202020/02/142020-02-14 21:02:00
Dispozitia 6/2020Privind constituirea Comisiei de receptie la termeninarea lucrarilor la obiectivul de investitie „CONSOLIDARE SI REFACERE DIGURI DE APARARE DE MAL PE PARAUL CALNAU PENTRU SUSTINEREA TERASAMENTULUI DRUMULUI COMUNAL DC 121,COMUNA VALEA SALCIEI,JUDETUL BUZAU”2020/02/142020-02-14 21:01:00
Dispozitia 55/2019privind Convocarea Consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna decembrie 20192019/12/102019-12-10 21:54:00
Dispozitia 54/2019privind Acordarea ajutorului social familiei d-lui Bibiin Viorel din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/11/262019-11-26 21:53:00
Dispozitia 53/2019privind Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Calin Daniela-Georgiana din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/11/262019-11-26 21:52:00
Dispozitia 52/2019privind Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Busuioc Paun din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/11/262019-11-26 21:51:00
Dispozitia 51/2019privind Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri persoanelor/familiilor cu venituri reduse altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare2019/11/262019-11-26 21:50:00
Dispozitia 50/2019privind Acordarea ajutorului social familiei d-nei Nichitelea Anica din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/11/262019-11-26 21:49:00
Dispozitia 49/2019privind Acordarea ajutorului social familiei d-lui Agapie Toader din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/11/262019-11-26 21:48:00
Dispozitia 48/2019privind Convocarea Consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna noiembrie 20192019/11/202019-11-20 21:47:00
Dispozitia 47/2019privind Acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Apostol Ion-Alexe cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/10/302019-10-30 21:46:00
Dispozitia 46/2019privind Imputernicirea persoanelor care semneaza documentele de receptie privind derularea POAD 2019/2021-Masurile de pachete de alimente si produse de igiena la nivelul U.A.T. Valea Salciei,judetul Buzau2019/10/302019-10-30 21:45:00
Dispozitia 45/2019privind Constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitie’Reabilitare drum comunal DC 121,,km 0-000 – 4+135,com.Valea Salciei,judetul Buzau,din cadrul subprogramului „Modernizarea satului romanesc”2019/10/282019-10-28 21:44:00
Dispozitia 44/2019privind Convocarea Consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna octombrie 20192019/10/172019-10-17 21:43:00
Dispozitia 43/2019privind Desemnarea domnului Surugiu Culita responsabil cu achizitiile publice pana la ocuparea postului vacant de consilier achizitii publice2019/09/302019-09-30 21:42:00
Dispozitia 42/2019privind Constituirea comisiei pentru verificarea si constatarea a cantitatilor de lucrari realizate la obiectivele de investitii achizitionate de catre UAT Valea Salciei,judetul Buzau in anul 20192019/09/302019-09-30 21:41:00
Dispozitia 41/2019privind Rancadrarea domnului Ghizuroiu Gheorghe in functia specifica de secretar General al UAT comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/09/302019-09-30 21:40:00
Dispozitia 40/2019privind Acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Cucu Gabriel cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/09/272019-09-27 21:39:00
Dispozitia 39/2019privind Acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Ghizuroiu Tony Florinelcu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/09/272019-09-27 21:38:00
Dispozitia 38/2019privind Acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Apostol Ion-Alexe cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/09/272019-09-27 21:37:00
Dispozitia 37/2019privind Acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-nei Negoita Mihaela cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/09/272019-09-27 21:36:00
Dispozitia 36/2019privind Acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Stemate Dorin cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/09/272019-09-27 21:35:00
Dispozitia 35/2019privind Acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Sontica Sorinel cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/09/272019-09-27 21:34:00
Dispozitia 34/2019privind Acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita) familiei d-lui Alixandrica Ionel cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/09/272019-09-27 21:33:00
Dispozitia 33/2019privind Stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 20192019/09/242019-09-24 21:32:00
Dispozitia 32/2019privind Convocarea consiliului local in sedinta ordinara din luna septembrie 20192019/09/242019-09-24 21:31:00
Dispozitia 31/2019privind Numirea unui curator special pentru d-l Agapie Aurel din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/09/102019-09-10 21:30:00
Dispozitia 30/2019privind Constituirea comisiei speciale pentru constatarea,evaluarea si stabilirea pagubelor produse de exemplarele din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic,culturilor agricole,silvice si animalelor domestice,evaluareas acestora si stabilirea raspunderii civile2019/07/312019-07-31 21:29:00
Dispozitia 29/2019privind Desemnarea domnului Surugiu Culita,referent superior,in calitate de responsabil legal al lucrarilor de investitie”reparatii capitale magazie”-cod CPV 45453000-72019/07/082019-07-08 21:28:00
Dispozitia 28/2019privind Desemnarea domnului Mircea Gheorghe,referent superior,in calitate de responsabil legal al lucrarilor de investitie”Lucrari de construire casa taraneasca”2019/07/082019-07-08 21:27:00
Dispozitia 27/2019privind Convocarea Consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in sedinta ordinara din luna iulie 20192019/07/022019-07-02 21:26:00
Dispozitia 26/2019privind Incetarea ajutorului social familiei d-lui Alixandrica Ionel din comuna Valea Salciei,judetul Buzau,in baza Legii nr.416/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare2019/05/292019-05-29 21:25:00
Dispozitia 25/2019privind Numirea dirigintelui de santier,in vederea urmaririi din punct de vedere tehnic a proiectului”Proiect integrat Baza sportiva si loc de joaca pentru copii in comuna Valea Salciei,judetul Buzau”2019/05/292019-05-29 21:24:00
Dispozitia 24/2019privind Acordarea gradului profesional muncitor calificat.gr.profesional IV gadatia 3 corespunzator transei de vechime in munca d-lui Piron Stefanel,muncitor calificat grad profesional IV,gradatia 2 ,personal contractual, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Salciei,judetul Buzau2019/05/292019-05-29 21:23:00
Dispozitia 23/2019privind Acordarea gradului profesional principal,gr I corespunzator transei de vechime in munca d-lui Untea Marius,inspector grad profesional asistent,gr,5,functionar public in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Salciei,judetul Buzau2019/05/292019-05-29 21:22:00
Dispozitia 22/2019privind Acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita)familiei d-lui Nica Aurel cu diciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/05/292019-05-29 21:21:00
Dispozitia 21/2019privind Acordarea indemnizatiei numitului Agapie Aurelpersoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Valea Salciei,judetul Buzau,in baza Legii nr.448/2006 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare2019/05/292019-05-29 21:20:00
Dispozitia 20/2019privind Modificarea cuantului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Ivasc catalina din comuna Valea Salciei,judetul Buzau,CNP 17305271049842019/05/232019-05-23 21:19:00
Dispozitia 19/2019privind incuviintarea curatelei numitului Agapie Aurel cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/05/232019-05-23 21:18:00
Dispozitia 18/2019privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Valea Salciei din luna mai 20192019/05/172019-05-17 21:17:00
Dispozitia 17/2019privind Stabilirea de masuri in domeniul evaluarii/reevaluarii activelor din patrimoniul comunei Valea Salciei,judetul Buzau2019/04/162019-04-16 21:16:00
Dispozitia 16/2019privind Constituire comisie pentru verificarea si constatarea cantitatilor de lucrari realizate la obiectivele de investitie achizitionate de catre UAT Valea Salciei,judetul Buzau in perioada 2016-20192019/04/162019-04-16 21:15:00
Dispozitia 15/2019privind Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Ghizuroiu Tony Florinel din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/04/162019-04-16 21:14:00
Dispozitia 14/2019privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Valea Salciei din luna aprilie 20192019/04/092019-04-09 21:13:00
Dispozitia 13/2019privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 20192019/04/032019-04-03 18:53:40
Dispozitia 12/2019privind Aprobarea Planului de pregatire in domcniul situatiilor de urgenta pentru anul 20192019/03/292019-03-29 21:12:00
Dispozitia 11/2019privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Valea Salciei din luna martie 20192019/03/222019-03-22 21:11:00
Dispozitia 10/2019privind Desemnarea d-lui Gavrila Dorin, viceprimarul comunei Valea Salciei,judetul Buzau,in calitate de supraveghetor al domnului Cucu Marian din comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/03/152019-03-15 21:10:00
Dispozitia 9/2019privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul”Consolidare si refacere diguri de aparare pe paraul Clnau pentru sustinerea drumuklui comunal DC 121,comuna Valea Salciei,judetul Buzau2019/02/272019-02-27 21:09:00
Dispozitia 8/2019privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Valea Salciei din luna februarie 20192019/02/122019-02-12 21:08:00
Dispozitia 7/2019privind Acordarea normei de hrana personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate a primarului,institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local al comunei Valea Salciei,judetul Buzau2019/01/292019-01-29 21:07:00
Dispozitia 6/2019privind Stabilirea indemnizatiei d-lui Gavrila Dorin, viceprimarul comunei Valea Salciei,judetul Buzau2019/01/292019-01-29 21:06:00
Dispozitia 5/2019privind Stabilirea indemnizatiei d-lui Musat Marian primarul comunei Valea Salciei,judetul Buzau2019/01/292019-01-29 21:05:00
Dispozitia 4/2019privind Incetarea platii indemnizatiei cuvenite numitei Nica Alexandra,persdoana cu handicap grav,acorfata in baza Legii nr.448/2016 republicata,cu modificartile si completarile ulterioare2019/01/292019-01-29 21:04:00
Dispozitia 3/2019privind Majorarea indemnizaţiei persoanelor cu handicap grav, domiciliată în comuna Valea Salciei,judeţul Buzău,în baza Legii nr. 448/2006 republicatã,cu modificările şi completările ulterioare2019/01/292019-01-29 21:03:00
Dispozitia 2/2019privind Desemnarea persoanei care are calitate de evaluator a performantelor individuale ale functionarilor publici si a persoanei care are calitatea de contrasemnatar a raporturilor de evaluare anuala2019/01/222019-01-22 21:02:00
Dispozitia 1/2019privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Valea Salciei din luna ianuarie 20192019/01/172019-01-17 21:01:00
Dispozitia 38/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Salciei,judeţul Buzău,în şedinţa ordinară din luna iunie 20182018/06/222018-06-22 12:12:09
Dispozitia 30/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Salciei,judeţul Buzău,în şedinţa ordinară din luna aprilie 20182018/04/202018-04-20 12:11:07

Comments are closed.