HCL 8/2019

Privind stabilirea salariilor functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primariei comunei Valea Salciei,judetul Buzau;

Bookmark the permalink.