HCL 28/2017

privind aprobarea reincadrãrilor şi a stabilirii salariilor funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primãriei si consiliului local al comunei Valea Salciei,judeţul Buzãu

HCL nr. 28 din 28.07.2017

Bookmark the permalink.