HCL 26/2019

Privind ȋnsuşirea Raportului de audit financiar nr.1339/2019 si a Deciziei nr.14 din 14.06.2019 emise de Camera de Conturi Buzãu în urma acţiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale comunei Valea Salciei;

Bookmark the permalink.