HCL 24/2017

privind aprobarea reincadrarilor si a stabilirii salariilor functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primariei si consiliului local al comunei Valea Salciei, jud. Buzau

HCL nr. 24 din 28.07.2017

Bookmark the permalink.