HCL 22/2019

privind Aprobarea taxelor de pasunat pentru anul 2019 pentru suprafeţele de pãşune din proprietatea privatã a comunei Valea Salciei,judeţul Buzãu;

Bookmark the permalink.