HCL 16/2019

   Privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Valea Salciei, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023;

Bookmark the permalink.