HCL 14/2021

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de intretinere si reparaţii reţele de iluminat public,

Bookmark the permalink.