Hotărâri ale Consiliului local

TitleContentDate
HCL 30/2023privind modificarea H.C.L nr.21/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024 pe raza comunei Valea Salciei2023/07/312023-07-31 08:28:46
HCL 29/2023privind aprobarea taxelor speciale pentru salubrizare la nivelul U.A.T Valea Salciei,judetul Buzau2023/07/312023-07-31 08:26:45
HCL 28/2023privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului salubrizare la nivelul U.A.T Valea Salciei,judetul Buzau,catre SC RER SUD SA Buzau2023/07/312023-07-31 08:25:59
HCL 27/2023privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 si a listei de investitii2023/07/312023-07-31 08:13:33
HCL 29/2021aprobarea organizarii unui concurs de ciclism in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2021/07/202021-07-20 07:29:00
HCL 28/2021pentru aprobarea punerii la dispozitie a suprafetei de 100 mp din proprietate privata a comunei Valea Salciei Companiei de Apa Buzau pentru executarea unui foraj2021/07/202021-07-20 07:28:00
HCL 27/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/07/202021-07-20 07:27:00
HCL 26/2021aprobarea Regulamentului de organizare a pasunatului pe suprafetele de pasune aflate in proprietatea privatã a comunei Valea Salciei2021/07/202021-07-20 07:26:00
HCL 25/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie2021/06/262021-06-26 07:25:00
HCL 24/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie2021/06/262021-06-26 07:24:00
HCL 23/2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,precum şi a taxelor speciale pentru anul 20222021/05/282021-05-28 07:23:00
HCL 22/2021privind aprobarea ȋnrolãrii ȋn sistemul “Ghiseul.ro”2021/05/282021-05-28 07:22:00
HCL 21/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/05/282021-05-28 07:21:00
HCL 20/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara„Tinutul Buzăului 2009” la care comuna Valea Salciei este membru asociatprivind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara„Tinutul Buzăului 2009” la care comuna Valea Salciei este membru asociat2021/04/122021-04-12 07:20:00
HCL 19/2021aprobarea Programulului anual al achiziţiilor publice pentru anul 20212021/04/122021-04-12 07:19:00
HCL 18/2021privind aprobarea vânzării prin licitatie publicã cu plic inchis şi stabilirea preţului de pornire la licitaţie a materialui lemnos2021/04/122021-04-12 07:18:00
HCL 17/2021privind privind aprobarea bugetului local pe anul 20212021/04/122021-04-12 07:17:00
HCL 16/2021privind aprobarea trasferului din excedentul surse E din bugetul local al anului 20202021/03/312021-03-31 07:16:00
HCL 15/2021privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Valea Salciei, a organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor2021/03/312021-03-31 07:15:00
HCL 14/2021privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de intretinere si reparaţii reţele de iluminat public,2021/03/312021-03-31 07:14:00
HCL 13/2021privind ȋncherea contului exerciţiului bugetar pe anul 20202021/03/312021-03-31 07:13:00
HCL 12/2021privind aprobarea statiilor publice pentru transportul public de persoane de raza teritorial-administrativă a comunei Valea Salciei2021/03/312021-03-31 07:12:00
HCL 11/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara„Eco Buzău 2009” la care comuna Valea Salciei este membru asociatprivind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara„Eco Buzău 2009” la care comuna Valea Salciei este membru asociat2021/03/312021-03-31 07:11:00
HCL 10/2021privind vanzarea terenului intravilan aflat in domeniul privat al comunei Valea Salciei,judetul Buzau,situat in cvartal 9,parcela193,str.Principala,nr.37,cu numar cadastral 204502021/02/192021-02-19 07:10:00
HCL 9/2021privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna VALEA SALCIEI, judeţul Buzău2021/02/192021-02-19 07:09:00
HCL 8/2021privind privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei VALEA SALCIEI, judeţul BUZĂU2021/02/192021-02-19 07:08:00
HCL 7/2021privind organizarea reţelei şcolare pentru unitãţile de ȋnvãţãmânt existente pe teritoriul administrativ al comunei Valea Salciei,judeţul Buzãu,pentru anul şcolar 2021-20222021/02/192021-02-19 07:07:00
HCL 6/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/02/192021-02-19 07:06:00
HCL 5/2021pentru organizarea si infiintarea serviciului „CONSILIUL LOCAL VALEA SALCIEI-SERVICIU ILUMINAT PUBLIC”2021/01/292021-01-29 07:05:00
HCL 4/2021pentru aprobarea transferului din excedentul bugetului anului 20202021/01/292021-01-29 07:04:00
HCL 3/2021privind aprobarea Planului de lucrări de interes local aferent anului 2021 pentru repartizarea persoanelor beneficiare ale Legii nr.416/2001,2021/01/292021-01-29 07:03:00
HCL 2/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţonare a consiliului local2021/01/292021-01-29 07:02:00
HCL 1/2021privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Valea Salciei a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare2021/01/292021-01-29 07:01:00
HCL 46/2020privind modificarea unei hotarari a consiliului local2020/12/182020-12-18 08:17:00
HCL 45/2020privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din demolari2020/12/182020-12-18 08:16:00
HCL 44/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/12/182020-12-18 08:15:00
HCL 43/2020privind aprobarea realizarii proiectului „Info şcoală- Digitalizarea educaţiei ȋn comuna Valea Salciei2020/11/232020-11-23 08:14:00
HCL 42/2020privind infiintarea si organizarea serviciului CONSILIUL LOCAL VALEA SALCIEI-SERVICIUL SALUBRIZARE2020/11/112020-11-11 08:13:00
HCL 41/2020privind aprobarea Regulamentului de infrumusetare si curatenie al comunei Valea Salciei2020/11/112020-11-11 08:12:00
HCL 40/2020privind atestarea ca suprafata de 358 mp teren intravilan se afla in domeniul privat al comunei2020/11/112020-11-11 08:11:00
HCL 39/2020privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local2020/11/112020-11-11 08:10:00
HCL 38/2020privind alegerea viceprimarului comunei Valea Salciei,judetul Buzau2020/11/112020-11-11 08:09:00
HCL 37/2020hotărâre privind alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local2020/11/112020-11-11 08:08:00
HCL 36/2020privind constituirea comisiei de validare a alegerii viceprimarului si de numarare a voturilor2020/11/112020-11-11 08:07:00
HCL 35/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/11/112020-11-11 08:06:00
HCL 34/2020privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 13.951 mp teren curti constructii din proprietatea publica2020/10/022020-10-02 08:05:00
HCL 33/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/10/022020-10-02 08:04:00
HCL 32/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/10/022020-10-02 08:03:00
HCL 31/2020privind aprobarea Regulemantului privind trasportul scolar in perioada 2020/20212020/09/112020-09-11 08:02:00
HCL 30/2020privind aprobarea trasferului sumei de 6000 lei din excedentul Sursei E pe anul 20202020/09/112020-09-11 08:01:00
HCL 29/2020privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de gospodarire comunala2020/08/272020-08-27 08:00:00
HCL 28/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/08/272020-08-27 07:59:00
HCL 27/2020Privind modificarea H.C.L nr.9/20202020/07/212020-07-21 07:58:00
HCL 26/2020Privind infiintarea serviciului public de salubritate la nivelul UAT Valea Salciei,judetul Buzau2020/07/212020-07-21 07:57:00
HCL 25/2020Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie regularizare albie rau Calnau in comuna Valea salciei,judetul Buzau2020/07/212020-07-21 07:56:00
HCL 24/2020Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie Modernizare strazi in comuna Valea salciei,judetul Buzau2020/07/212020-07-21 07:55:00
HCL 23/2020Privind alegerea presedintelui de sedinta2020/07/212020-07-21 07:54:00
HCL 22/2020Privind revocarea H.C.L. nr.2/2020 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Salciei,judetul Buzau2020/06/302020-06-30 07:53:00
HCL 21/2020Privind aprobarea criteriilor de testare COVID-19 a persoanelor cu domiciliul in comuna Valea Salciei,judetul Buzau2020/05/152020-05-15 07:52:00
HCL 20/2020Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara”Eco Buzau 2009″ la care comuna Valea Salciei,judetul Buzau este membru asociat2020/05/152020-05-15 07:51:00
HCL 19/2020Privind aprobarea taxelor de pasunat pe suprafetele de pasune din proprietatea privata a comunei Valea Salciei,judetul Buzau2020/05/152020-05-15 07:50:00
HCL 18/2020Privind aprobarea achizitionarii unui numar de 59 de tablete pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Modreni,comuna Valea Salciei,judetul Buzau2020/05/152020-05-15 07:49:00
HCL 17/2020Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 20202020/05/152020-05-15 07:48:00
HCL 16/2020Privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/05/152020-05-15 07:47:00
HCL 15/2020Privind aprobarea implementarii proiectului Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a ecluziunii sociale” cod SMIS 1269242020/03/312020-03-31 07:46:00
HCL 14/2020Privind aprobarea planului de lucrari de interes local aferent anului 2020 pentru repartizarea persoanelor beneficiare ale Legii nr.416/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare2020/03/312020-03-31 07:45:00
HCL 13/2020Privind aprobarea transferului sumei de 1.235 lei din sursa E2020/03/312020-03-31 07:44:00
HCL 12/2020Privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 20202020/03/312020-03-31 07:43:00
HCL 11/2020Privind modificarea si completarea Regulamentului de functionare al consiliului local2020/03/312020-03-31 07:42:00
HCL 10/2020Privind alegerea presedintelui de sedinta2020/03/312020-03-31 07:41:00
HCL 2/2020Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Salciei,judetul Buzau2020/01/082020-01-08 07:40:00
HCL 1/2020Privind privind virarea unor sume pentru acoperirea deficitului si rantregirea excedentului pe anul 20192020/01/082020-01-08 07:39:00
HCL 38/2019Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 pe raza comunei Valea Salciei;2019/12/172019-12-17 07:38:00
HCL 37/2019Privind rectificarea bugetului local pe anul 20192019/12/172019-12-17 07:37:00
HCL 36/2019Pentru alegerea presedintelui de sedinta2019/12/172019-12-17 07:36:00
HCL 35/2019Privind infiintarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta tip V 1 pentru interventia in situatii de urgenta;2019/11/272019-11-27 07:35:00
HCL 34/2019Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;2019/11/272019-11-27 07:34:00
HCL 33/2019Pentru primirea de noi membri si modificarea Actului constitutiv si Statului Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara”Buzau 2009″,la care comuna Valea Salciei,judetul Buzau,este membru asociat2019/10/232019-10-23 07:33:00
HCL 32/2019Privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau si mandatarea reprezentantului UAT Valea Salciei,sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008″pentru aprobarea Strategiei de tarifare.judetul Buzau;2019/10/232019-10-23 07:32:00
HCL 31/2019Privind rectificarea bugetului local pe anul 20192019/10/232019-10-23 07:31:00
HCL 30/2019Privind aprobarea numarului de personal,a numarului de functii publice si a aorganigramei pentru aparatul de specilitate al primarului2019/09/302019-09-30 07:30:00
HCL 29/2019Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;2019/09/302019-09-30 07:29:00
HCL 28/2019Pentru alegerea presedintelui de sedinta2019/09/302019-09-30 07:28:00
HCL 27/2019Privind rectificarea bugetului local pe anul 20192019/07/082019-07-08 07:27:00
HCL 26/2019Privind ȋnsuşirea Raportului de audit financiar nr.1339/2019 si a Deciziei nr.14 din 14.06.2019 emise de Camera de Conturi Buzãu în urma acţiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale comunei Valea Salciei;2019/07/082019-07-08 07:26:00
HCL 25/2019pentru aprobarea programului de achizitii publice pe anul 20192019/05/242019-05-24 07:25:00
HCL 24/2019pentru aprobarea transferului sumei de 5.800 lei din sursa E;2019/05/242019-05-24 07:24:00
HCL 23/2019Privind aprobarea anularii creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la data de 31 decembrie 2018 si scaderea penalitatilor cu 75% pentru persoanele fizice care au ramas cu debite restante la data de 31 decembrie 2018,daca impozitul este achitat integral;2019/05/242019-05-24 07:23:00
HCL 22/2019privind Aprobarea taxelor de pasunat pentru anul 2019 pentru suprafeţele de pãşune din proprietatea privatã a comunei Valea Salciei,judeţul Buzãu;2019/05/242019-05-24 07:22:00
HCL 21/2019   Privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburanti necesar autoturismului din proprietatea U.A.T. Valea Salciei,judeţul Buzãu;2019/05/242019-05-24 07:21:00
HCL 20/2019Pentru aprobarea participării comunei Valea Salciei prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/152019-04-15 07:20:00
HCL 19/2019Pentru aprobarea bugetului local pe anul 2019;2019/04/152019-04-15 07:19:00
HCL 18/2019Privind alegerea presedintelui de sedinta2019/04/152019-04-15 07:18:00
HCL 17/2019   Privind aprobarea valorificarii materialelor rezultate in urma demolarii cladirii Gradinitei de copii situata in comuna Valea Salciei,satul Modreni,judetul Buzau;2019/03/232019-03-23 07:17:00
HCL 16/2019   Privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Valea Salciei, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023;2019/03/232019-03-23 07:16:00
HCL 15/2019Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20182019/02/182019-02-18 07:15:00
HCL 14/2019Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general reprezentand valoarea investitiei „Modernizare strazi in comuna Valea Salciei,judetul Buzau”2019/02/182019-02-18 07:14:00
HCL 13/2019Privind aprobarea intocmirii amenajamentului silvic si a introducerii in fondul forestier a suprafetelor de teren impadurite situate pe pasunea Comunei Valea salciei,judetul Buzau2019/02/182019-02-18 07:13:00
HCL 12/2019Privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe teritoriul administrativ al comunei Valea Salciei,judetul Buzau;2019/02/182019-02-18 07:12:00
HCL 11/2019privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG al comunei Valea Salciei,judetul Buzau2019/02/182019-02-18 07:11:00
HCL 10/2019 Privind initierea procedurii de actualizare a PUG al comunei Valea Salciei Privind initierea procedurii de actualizare a PUG al comunei Valea Salciei2019/02/182019-02-18 07:10:00
HCL 9/2019Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general actualizat,reprezentand noua valoare a investitiei ”„Modernizare drumuri de interes local in comuna Valea Salciei,judetul Buzau”2019/02/182019-02-18 07:09:00
HCL 8/2019Privind stabilirea salariilor functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primariei comunei Valea Salciei,judetul Buzau;2019/02/182019-02-18 07:08:00
HCL 7/2019Privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica ;   Privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica ;2019/02/182019-02-18 07:07:00
HCL 6/2019Privind alegerea presedintelui de sedinta2019/02/182019-02-18 07:06:00
HCL 5/2019Privind aprobarea valorficarii materialelor reciclabile provenite in urma modernizarii iluminatului public din comuna Valea Salciei,judetul Buzau;    Privind aprobarea valorficarii materialelor reciclabile provenite in urma modernizarii iluminatului public din comuna Valea Salciei,judetul Buzau;2019/01/232019-01-23 07:05:00
HCL 4/2019Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local aferent anului 2019 pentru repartizarea persoanelor beneficiare ale Legii nr.416/2001,republicata cu modificarile si complerile ulterioare;2019/01/232019-01-23 07:04:00
HCL 3/2019Privind aprobarea Programului orientativ cu problemele ce vor fi analizate în şedinţele ordinare ale consiliului local din anul 2019;    Privind aprobarea Programului orientativ cu problemele ce vor fi analizate în şedinţele ordinare ale consiliului local din anul 2019;2019/01/232019-01-23 07:03:00
HCL 2/2019Privind aprobarea Programului de audiente al consiliului local pentru anul 2019;2019/01/232019-01-23 07:02:00
HCL 1/2019Pentru aprobarea utilizarii sumei de 38.153 lei din excedentul anului 2018 pentru acoperirea golului temporar de casa2019/01/232019-01-23 07:01:00
HCL 31/2018privind rectificarea bugetului local pentru anul 20182018/12/192018-12-19 12:45:12
HCL 25/2018privind rectificarea bugetului local pentru anul 20182018/10/242018-10-24 21:28:56
HCL 23/2018privind rectificarea bugetului local pentru anul 20182018/09/212018-09-21 10:27:30
HCL 22/2018privind rectificarea bugetului local pentru anul 20182018/09/032018-09-03 12:24:55
HCL 21/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/09/032018-09-03 12:24:13
HCL 19/2018privind rectificarea bugetului local pentru anul 20182018/07/302018-07-30 12:22:53
HCL 11/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 20182018/02/162018-02-16 19:22:23
HCL 2/2018privind aprobarea acoperii golului de casa din excedentul anului 20172018/01/042018-01-04 12:21:55
HCL 1/2018privind aprobarea acoperii deficitului bugetului local pe anul 2017 din excedentul aferent sectiunii de functionare si dezvoltare,Sursa A2018/01/042018-01-04 12:21:04
HCL 28/2017privind aprobarea reincadrãrilor şi a stabilirii salariilor funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primãriei si consiliului local al comunei Valea Salciei,judeţul Buzãu2017/07/282017-07-28 19:25:34
HCL 24/2017privind aprobarea reincadrarilor si a stabilirii salariilor functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primariei si consiliului local al comunei Valea Salciei, jud. Buzau2017/07/282017-07-28 19:13:38

Hotărâri de consiliu pe anul 2016

Comments are closed.